Een voorbeeld motivatiebrief wijkagent. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede wijkagent motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief wijkagent

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Via de media heb ik vernomen dat er binnenkort een vacature vrij komt voor wijkagent. Aangezien ik deze functie al enige tijd ambieer zou ik hiervoor graag in aanmerking willen komen. Ik hoop dan ook dat ik uw interesse kan opwekken door middel van het schrijven van deze motivatiebrief en u me aan de hand van deze brief uitnodigt voor een gesprek.

Graag zou ik voor deze functie in aanmerking willen komen omdat ik graag dichterbij de burgers wil staan door iets voor ze te betekenen. Het contact met de burgers spreekt me erg aan en ik ben hier naar mijn mening ook voor geschikt. Mijn communicatieve vaardigheden zijn zodanig ontwikkeld dat ik met mensen overweg kan van verschillende af komsten. De verschillende culturen zou voor mij geen belemmering zijn om met deze mensen een vertrouwensband op te bouwen. Ik beschik over erg veel inlevingsvermogen en ik verdiep me graag in mensen om hun beweegredenen beter te begrijpen.
Verder heb ik erg veel geduld en doorzettingsvermogen, ik word namelijk gekenmerkt door mijn weigering om op te geven. Ik vind het erg belangrijk dat ik kan bereiken dat ik voor ogen heb en daar steek ik graag veel tijd en werk in.

Ik hoop dat ik door middel van deze brief uw aandacht heb weten te trekken en u me uitnodigt voor een nader gesprek zodat ik meer kan betekenen voor mensen in probleemwijken. Omtrent mijn arbeidsverleden, cursussen en opleidingen verwijs ik u naar mijn bijgevoegde curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV

Klik hier om 2 motivatiebrieven wijkagent te downloaden

Advertentietip