Een voorbeeld motivatiebrief verpleegkundige. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede verpleegkundige motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief verpleegkundige

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Aan de hand van de vacature op jullie website heb ik besloten deze motivatiebrief te schrijven in de hoop dat dit jullie over haalt mij uit te nodigen voor een gesprek.

Ik ben erg gemotiveerd om bij jullie te komen werken, omdat ik de functie verpleegkundige altijd met veel plezier heb uitgeoefend. Ik vind deze functie zo leuk om uit te oefenen door het feit dat ik klanten help zo goed mogelijk te functioneren in de situatie waarin ze zich verkeren. Verder vind ik het leuk om deze mensen op weg te helpen naar de genezing.

Als ik mezelf zou moeten omschrijven, zou ik mezelf omschrijven als iemand met veel verantwoordelijkheidsgevoel en medeleven. Ik vind het belangrijk om mensen een luisterend oor te bieden en de beste zorg te bieden die er maar nodig is. Verder vind ik het heel erg belangrijk om kwalitatief goede zorg te verlenen en ik vind het dan ook niet erg om wat langer te werken als dit nodig is om de kwaliteit te waarborgen. Hierdoor ben ik ook erg flexibel en is het voor mij geen probleem om over te werken of een keer extra te komen.

Ik hoop dat ik middels deze brief u heb kunnen overtuigen van mijn toegevoegde waarde voor jullie bedrijf en dat jullie ook over zullen gaan tot het uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

Voor meer achtergrond informatie verwijs ik u naar mijn bijgevoegde curriculum vitae. Hier kunt u ook enkele referenties vinden van vorige werkgevers.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Klik hier om 2 motivatiebrieven verpleegkundige te downloaden

Advertentietip