Een voorbeeld motivatiebrief uitvaartverzorger. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede uitvaartverzorger motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief uitvaartverzorger

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Via een kennis heb ik vernomen dat u binnenkort weer op zoek gaat naar een nieuwe uitvaartverzorger. Hierover heb ik contact met u opgenomen en u verzocht mij om een motivatiebrief te schrijven, vandaar dat ik deze brief aan u richt.

De functie als uitvaartverzorger spreekt me erg, omdat ik het belangrijk vind dat mensen de kans krijgen om een waardig afscheid van hun dierbaren te nemen. Graag help ik hier mensen mee, omdat mensen dit vaak niet zelf kunnen regelen door het gebrek aan ervaring en vakkennis. Ook stel ik graag mijn contacten ter beschikking om de gewenste uitvaart mogelijk te maken. Ik vind het belangrijk dat mensen de kans krijgen om op hun eigen manier afscheid te nemen zonder stress en te veel zorgen en ik doe er dan ook van alles aan om dit mogelijk te maken.

Ik neem nabestaande graag zoveel mogelijk zorgen uit handen en vind het belangrijk dat alles goed is geregeld.
Mijn succes in dit werk komt mede door mijn goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen. Vaak kunnen mensen niet precies onder woorden brengen door hun emoties wat ze graag zouden willen, maar door mijn ervaring en inlevingsvermogen zit ik er vaak niet ver naast.

Ik hoop dat u me uitnodigt voor een nader gesprek waarin we onze wensen en behoefte op elkaar kunnen afstemmen en we een goed dienstverband aan kunnen gaan. Voor eventuele informatie over mijn arbeidsverleden verwijs ik naar mijn bijgevoegde curriculum vitae. Hier kunt u ook vinden welke opleidingen en certificaten ik in mijn bezit heb.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV
Klik hier om 2 motivatiebrieven uitvaartverzorger te downloaden

Advertentietip