Een voorbeeld motivatiebrief studiebegeleider. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede studiebegeleider motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Motivatiebrief studiebegeleider

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: Motivatiebrief studiebegeleider

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Tijdens ons persoonlijke gesprek heeft u aangegeven dat u graag een motivatiebrief van mij zou willen ontvangen. Vandaar dat ik heb besloten om deze brief voor u te schrijven, in de hoop dat ik u aan kan zetten om me nog een keer uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

De reden waarom ik graag de kans krijg om deze functie te vervullen is omdat ik altijd erg goed ervaringen heb gehad met deze functie. Ik werk graag met jongeren en het geeft me voldoening om te weten dat ik ze tot iets heb aangezet dat in de toekomst positieve gevolgen voor ze heeft. Het uitzoeken van een goede studie kan hierbij zeker helpen en ik ben dan ook gemotiveerd om jongeren een studie te laten kiezen die het beste past bij hun wensen en hetgeen dat ze kunnen. Ik probeer met jongeren en hun ouders hierover te communiceren en kijk samen met de jongens en meisjes wat hetgeen is dat bij ze past. Verder houd ik hun studievoorgang nauwlettend in de gaten.

Graag zou ik de kans krijgen deze functie binnen uw bedrijf tot een succes te brengen. De bedrijfsactiviteiten spreken mij erg aan, aangezien ik de toekomst van jongeren erg belangrijk vind. Het is voor mij dan ook een eer als ik een onderdeel mag zijn van uw bedrijf door middel van het aanbieden van mijn diensten. Verder spreekt de sfeer die ik bij u al heb mogen proeven toen ik kennis kwam maken mij ook erg aan. Ik vind het namelijk belangrijk dat er onderling een informele sfeer hangt en dat leek mij bij u in het bedrijf wel in orde.

Graag kom ik nogmaals voor een persoonlijk gesprek lang en ik hoop dan ook dat u mij hiervoor uitnodigt. Graag kom ik nog wat toelichten en eventuele vragen beantwoorden die u heeft gekregen aan de hand van ons vorige gesprek en/of deze brief.
Ik ben verder zo vrij geweest om een lijst met contactgegevens van referenties bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Klik hier om twee motivatiebrieven studiebegeleider te downloaden

Advertentietip