Een voorbeeld motivatiebrief onderwijsassistent. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede onderwijsassistent motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief onderwijsassistent

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Op het internet heb ik deze vacature gevonden, maar helaas heb ik begrepen dat de vacature al vervuld is. Aangezien ik erg enthousiast ben over de vacature heb ik besloten om een motivatiebrief te schrijven in de hoop dat u aan mij denkt als er een vacature vrij komt.

Graag zou ik willen werken als onderwijsassistent aangezien ik mijn opgedane kennis van de afgelopen jaren graag in de praktijk zou willen brengen. Ik heb regelmatig met plezier stage gelopen bij verschillende scholen. De stages heb ik allemaal met een ruime voldoende en veel plezier afgerond, maar helaas hebben ze op geen van deze stageplekken een vacature vrij die vervuld moet worden.

Zoals al eerder aangegeven zou ik graag willen werken op uw school. De sfeer en de manier van werken spreken mij erg aan. De betrokkenheid naar de leerlingen toe vind ik erg belangrijk. Behalve een leerling hebben we het hier ook over personen die ieder op hun eigen manier begeleid moeten worden.
Door mijn ervaringen en opleiding heb ik mijn communicatieve vaardigheden goed ontwikkeld. Ik kan mensen goed aanspreken op hun fouten, maar ik vind het ook belangrijk om regelmatig een compliment te geven. Ik ben streng maar rechtvaardig en vind het dan ook belangrijk om leerlingen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

Ik hoop dat ik door middel van deze brief uw interesse heb gewekt en u me uitnodigt voor een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie over mijn werkverleden verwijs ik u naar het bijgevoegde curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV

Klik hier om 2 motivatiebrieven onderwijsassistent te downloaden

Advertentietip