Een voorbeeld motivatiebrief loodgieter .Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede loodgieter motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief loodgieter

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Nadat ik uw vacature in de [naam krant of tijdschrift plus datum] heb zien staan werd ik erg enthousiast en heb ik meteen besloten om een motivatiebrief te schrijven in de hoop uw interesse te wekken. Ik ben van mening dat de functie die u omschrijft voldoet aan mijn functieprofiel.

Tot nu toe heb ik nog niet zoveel ervaring als loodgieter, aangezien pas een jaar ben afgestudeerd. Wel heb ik in tijdens mijn opleiding verschillende stages doorlopen en na mijn opleiding heb ik verschillende tijdelijke baantjes gehad als loodgieter. Tijdens deze werkzaamheden ben ik voornamelijk in aanraking geweest met het verbouwen van sanitair. Hieronder viel het aanleggen van het leidingwerk, het plaatsen van het sanitaire en het afmonteren. Graag zou ik mijn kennis nog verder uitbreiden en ik ben ervan overtuigd dat uw bedrijf mij die kans geeft.

Ik heb erg veel plezier in mijn werk en ben dan ook erg flexibel. Ik vind het niet erg om storingsdiensten te draaien of in de avond te werken. Ook is het voor mij geen enkel probleem om in het weekend te werken.
Verder ben ik erg klantgericht en ik vind het dan ook erg leuk om ook in contact te komen met particulieren die we een dienst verlenen. Ik ben erg netjes in mijn werk, maar ben wel een harde door werker. Verder werk ik resultaats- en oplossingsgericht.

Ik hoop nog het één en ander nader toe te kunnen lichten in een persoonlijk gesprek aan de hand van deze brief.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV

Klik hier om 2 motivatiebrieven loodgieter te downloaden

Advertentietip