Een voorbeeld motivatiebrief hovenier. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede hovenier motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief hovenier

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Naar aanleiding van de vacature die u op uw website heeft geplaatst reageer ik middels deze motivatiebrief. Ik hoop dan ook dat ik uw interesse kan wekken middels deze brief.

Jaren geleden heb ik mijn opleiding als hovenier afgerond. Nadat ik enkele jaren bij verschillende bedrijven heb gewerkt, heb ik een eigen bedrijfje opgericht. Helaas is dit bedrijfje failliet gegaan vanwege economische redenen. Graag zou ik wel weer het vak hovenier willen uitoefenen en ik hoop dan ook dat u mij weer deze kans wil geven.

Ik ben erg zelfstandig en representatief in mijn werk en u kunt mij dus gerust op pad sturen naar klanten. Ook ben ik erg resultaatgericht en ik vind het dan ook erg belangrijk dat de klant tevreden is over het werk. Graag doe ik wat extra moeite voor de klant en ben ik erg behulpzaam.
Ik hou van uitdaging in mijn werk en ik vind het dan ook niet erg om nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe kennis op te doen. Ik vind het erg leuk om werk te doen waar ik nog niet zoveel ervaring mee heb, zodat ik mij verder kan ontplooien.

Ik hoop dat ik middels deze brief uw interesse heb kunnen wekken en u me de kans geeft om me te ontplooien binnen uw bedrijf. Ik ben van mening dat ik een echte aanvulling kan vormen voor uw bedrijf, graag zou ik dat ook nader willen toelichten in een persoonlijk gesprek. Omtrent mijn referenties en werkervaring verwijs ik u naar het bijgevoegde curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV

Klik hier om 2 motivatiebrieven hovenier te downloaden

Advertentietip