Een voorbeeld motivatiebrief gymleraar. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede motivatiebrief gymleraar te kunnen schrijven.

Advertenties


Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief gymleraar

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Van verschillende leerlingen van uw school heb ik vernomen dat u binnenkort op zoek gaat naar een geschikte gymleraar. Graag zou ik voor deze functie in aanmerking willen komen.

Op het moment ben ik ook werkzaam als gymleraar, maar omdat ze me hier niet kunnen bieden waar ik naar op zoek ben zou ik graag werkzaam willen zijn binnen uw school. Ik hoop dan ook dat u mij deze kans wil bieden.
Zoals al aangegeven ben ik al een aantal jaren werkzaam als gymleraar, dit is me altijd goed bevallen en graag zou ik dit willen blijven doen. Ik ervaar het als een leuke uitdaging om middelbare scholieren in aanraking te brengen met verschillende sporten en ervoor te zorgen dat de motoriek van deze leerlingen zich verder ontwikkeld.

Omdat verschillende personen verschillende sporten leuk vinden, probeer ik de leerlingen met zoveel mogelijk sporten in aanraking te brengen. Verder probeer ik de lessen afwisselend te houden, zodat er voor iedereen wel een onderdeel bij zit dat ze leuk vinden. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen in gaan zien dat sporten en bewegen ook leuk kan zijn.
Tijdens mijn lessen ben ik streng en rechtvaardig, ik vind het belangrijk dat er sprake is van wederzijds respect. Als er geen respect wordt getoond, spreek ik hier leerlingen op aan en neem ik eventueel gepaste maatregelen.

Ik hoop dat mijn motivatiebrief u motiveert om mij uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek, zodat ik verder kan toelichten wat ik te bieden heb. Voor informatie over mijn arbeidsverleden verwijs ik u naar mijn curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV

Klik hier om 2 motivatiebrieven gymleraar te downloaden

Advertentietip