Een voorbeeld motivatiebrief drukkerijmedewerker. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede drukkerijmedewerker motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Jos Brink Beatrixlaan 151 2358 DG Amsterdam

Drukwerk & Business
Tuinpad 12 3564 AA Haarlem

Amsterdam, 16 november 2016

Betreft: motivatiebrief drukkerijmedewerker

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze motivatiebrief hoop ik u ervan te kunnen overtuigen dat ik een geschikte kandidaat ben voor uw onderneming. Uw vacature spreekt mij zeer aan en ik ben dan ook erg gemotiveerd om deze functie te gaan bekleden in de toekomst.

Ik ben Jos Brink, 34 jaar en ik woon in Amsterdam. De afgelopen jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met het drukken van tijdschriften. Uiteraard ben ik mij er heel goed van bewust dat u zich op een iets ander vlak bevindt. Als drukker van onder meer brochures, folders en business cards heeft u toch een andere doelgroep om aan te spreken. Dit verschil zorgt ervoor dat mijn interesse enkel sterker wordt gewekt. Ik kijk zeker uit naar een nieuwe uitdaging, waarbij ik nieuwe dingen kan leren en mijzelf verder kan ontwikkelen.

Bij mijn huidige werkgever heb ik niet alleen het drukken zelf geleerd, maar ik heb ook vaardigheden aangeleerd op het gebied van maatwerk design. Ik kwam de onderneming binnen als nietsnut wat dat betreft, maar ik heb mijzelf optimaal ontwikkeld om steeds meer voor het bedrijf te kunnen betekenen. Hier kon ik zelf ook veel voldoening uithalen. Het is mij bekend dat u ook vaker maatwerk ontwerpt voor uw klanten en ik kan dan ook zeker op dit gebied iets voor u en uw klanten betekenen. Mijn creativiteit lijkt vaak geen grenzen te kennen en dit spreekt in mijn voordeel als het om creatief en doeltreffend maatwerk gaat.

Ik kan uitstekend zelfstandig werken en lever veel input. Ik denk graag mee over de bedrijfsprocessen en zoek voortdurend naar mogelijkheden om deze beter en efficiënter te laten verlopen. Ik mag dan ook zeggen dat ik een klein talent in organisatie heb en dit zet ik graag in om zaken gemakkelijker te maken voor iedereen in mijn omgeving.

Ik ben ervan overtuigd dat ik veel voor uw onderneming kan betekenen en ik hoop dan ook dat u mij de kans wilt geven om mijzelf nader te komen voorstellen tijdens een kennismakingsgesprek. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Jos Brink  

Klik hier om 2 motivatiebrieven drukkerijmedewerker te downloaden

Advertentietip