Een voorbeeld motivatiebrief docent natuurkunde. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede docent natuurkunde motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Motivatiebrief docent natuurkunde

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: docent natuurkunde motivatiebrief

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Tijdens ons persoonlijke kennismakingsgesprek gaf u aan dat u graag een motivatiebrief zou willen ontvangen. Vandaar dat ik deze brief ook ben gaan schrijven, in de hoop dat ik word uitgenodigd voor een vervolg gesprek.

Ik ben erg gemotiveerd om deze functie succesvol uit te oefenen en de beste resultaten van leerlingen te krijgen. Ik vind het belangrijk om interesse bij leerlingen op te wekken voor natuurkunde, ik doe er dan alles aan om dit vak zo leuk mogelijk te doceren door voorbeelden te geven waar leerlingen dagelijks mee in contact komen. Ik vind het erg dankbaar als ik merk dat leerlingen meer interesse voor dit vak krijgen en vooruitgang boeken.

Ik vind het erg leuk om nieuwe dingen te ontdekken die te maken hebben met natuurkunde en mijn kennis verder uit te breiden. Ik volg dan ook regelmatig nieuwe cursussen die me soms tot nieuwe inzichten brengen. Ik vind het dan ook leuk om dit met leerlingen te delen en wat extra uit te leggen.

Verder merk ik dat mijn communicatievaardigheden steeds beter worden door de omgang met verschillende jongeren. Ik vind het dan ook erg uitdagend en leuk om veel bezig te zijn met jongeren en tot nieuwe inzichten te komen. Verder vind ik het belangrijk om jongeren wat mee te geven waar ze in de toekomst nog wat aan hebben.

Ik hoop dat u aan de hand van deze motivatiebrief mij uitnodigt voor het volgende gesprek waarin ik nog beter kan toelichten wat mijn motivatie is en eventuele vragen kan beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Klik hier om twee motivatiebrieven docent natuurkunde te downloaden

Advertentietip