Een voorbeeld motivatiebrief docent ICT . Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede docent ICT motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Motivatiebrief docent ICT

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: docent ICT motivatiebrief

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Telefonisch heeft u aangegeven dat de kans op een persoonlijk gesprek zou toenemen als ik een motivatiebrief zou sturen. Vandaar dat ik zo vrij ben om deze brief te schrijven.

Aangezien ik deze functie al eerder heb uitgeoefend en dit me erg goed is bevallen, zou ik graag nog een keer de kans krijgen om deze functie weer uit te oefenen. Ik vind het erg leuk om met jongeren te werken en ze iets mee te geven waar ze in hun latere leven nog wat aan hebben.

Naar mijn mening kan dit prima in de functie van docent ICT. ICT is een vak dat zeker van pas komt in het dagelijks leven van de leerlingen en waar ze later nog steeds mee bezig zijn. Ik vind het erg leuk om de basis bij te brengen, zodat ze deze gedurende hun leven verder uit kunnen breiden.
Hetgeen dat me zo aanspreekt aan jongeren is het feit dat ze nog niet zo lang in het leven staan.

Ik vind het leuk om ze wat meer van het leven te laten zien en ze eventueel tot andere inzichten te brengen als dat mogelijk blijkt te zijn. Verder vind ik het erg leuk om met ICT bezig te zijn, dit doe ik ook veel in mijn dagelijkse leven. Ik volg nog steeds cursussen om mijn kennis omtrent dit vak verder uit te breiden.

Ik hoop dat u aan de hand van deze motivatiebrief mij uitnodigt voor een persoonlijk gesprek, zodat ik het een en ander nog verder kan toelichten en eventuele vragen kan beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)
Klik hier om twee motivatiebrieven docent ICT te downloaden

Advertentietip