Een voorbeeld motivatiebrief docent Frans . Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede docent Frans motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Motivatiebrief docent Frans

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: docent Frans motivatiebrief

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Al enige tijd ben ik op zoek naar werk als docent Frans, maar tot op heden heb ik deze nog niet kunnen vinden. Vandaar dat ik u al eerder hebt benaderd, maar u gaf aan dat er op moment geen functie beschikbaar was. Ook gaf u aan dat het verstandig was om een motivatiebrief te schrijven, zodat als er een functie vrij kwam ik een grotere kans had om uitgenodigd te worden voor een persoonlijk gesprek.

Aangezien ik al jaren als docent Frans heb gewerkt en dit me altijd goed bevallen is, zou ik graag weer de kans krijgen om deze functie uit te oefenen. Hetgeen dat ik zo leuk vind aan deze functie is het werken met jonge mensen en deze iets bij te brengen waar ze hun verdere leven nog wat aan zullen hebben. Ik vind het leuk om jongere kennis te laten maken met andere talen en ze hier mee laten experimenteren.

Verder heb ik veel geduld en inlevingsvermogen. Als leerlingen het niet begrijpen, doe ik er alles aan om het toch duidelijk aan ze te maken. Ik vind het namelijk er belangrijk dat leerlingen ook begrijpen waar ze mee bezig zijn en probeer ze dan ook zoveel mogelijk inzicht te geven in vreemde talen.

Ik hoop dat u aan de hand van deze brief mij uitnodigt voor een persoonlijk gesprek, zodra er een functie vrij komt als docent Frans. Ik kan dan het één en ander toelichten over mijn motivatie.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Klik hier om twee motivatiebrieven docent Frans te downloaden

Advertentietip