Een voorbeeld motivatiebrief crèche leidster. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede crèche leidster motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Petra de Boer Bloemenkade 12 1224 KA Amsterdam

De Paddenstoel van Sjef
Tuinpad 12 3564 AA Haarlem

Amsterdam, 16 november 2016

Betreft: motivatiebrief crèche leidster

Geachte heer, mevrouw,

Met zorg en aandacht schrijf ik u deze motivatiebrief in de volle hoop u ervan te kunnen overtuigen dat ik de meest geschikte kandidate ben om de functie van crèche leidster bij De Paddenstoel van Sjef te gaan invullen.

Mijn naam is Petra de Boer, ik ben 34 jaar jong en woon in onze hoofdstad. Al van jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde gaan werken en het kostte mij dan ook totaal geen moeite om een studiekeuze te maken na de middelbare school.
Ik kon direct starten met de opleiding tot Pedagogisch Medewerker op het hoogste MBO-niveau. Binnen deze opleiding heb ik drie stages gelopen, namelijk in een peuterspeelzaal, in een kinderdagverblijf en bij een naschoolse opvang. Op deze manier kon ik uiteenlopende ervaringen opdoen om te zien wat het best bij mij zou passen. Uiteindelijk ben ik de naschoolse opvang ingerold.

De eerste jaren heb ik mij niet veel verder kunnen ontwikkelen dan de basisvaardigheden, vooral omdat er binnen de onderneming te weinig ruimte was voor bijscholing. Na een reorganisatie, vier jaar na mijn indiensttreding, kwamen er wel mogelijkheden in zicht en deze heb ik met beide handen aangegrepen. Zo heb ik onder meer cursussen en trainingen gevolgd op de gebieden van leidinggeven, psychologie en omgang met kinderen van diverse leeftijden. Uiteindelijk heb ik mij op deze manier op weten te werken naar de rol van leidinggevende binnen de naschoolse opvang.

Ik kan niet alleen goed met kinderen omgaan, maar ik kan ook feilloos aanvoelen wat zij nodig hebben zonder dat zij dit aan hoeven te geven. Ik vind het belangrijk dat kinderen de liefde en aandacht krijgen die zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen op een veilige, gezonde en vertrouwde manier. Hier zet ik mij graag voor in. Daarnaast twijfel ik zeker niet aan mijn kwaliteiten op het gebied van leidinggeven en ben ik ervan overtuigd dat ik ook op dit vlak veel voor uw onderneming kan betekenen.

Ik hoop dat u mogelijkheden voor mij ziet binnen uw onderneming. U zou mij een groot plezier doen met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,

Petra de Boer

Klik hier om 2 motivatiebrieven crèche leidster te downloaden

Advertentietip