Een voorbeeld motivatiebrief conciërge. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede conciërge motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief conciërge

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Via mijn kinderen heb ik vernomen dat u nog op zoek bent naar een conciërge. Graag zou ik voor deze functie in aanmerking willen komen.

Zoals gevraagd wordt ben ik in bezig van een mbo diploma techniek. Ik beschik dus over de nodige technische kennis om deze functie tot een goed einde te brengen. Verder vind ik het erg leuk om met mensen te werken en heb ik door de jaren heen ook verschillende communicatievaardigheden ontwikkeld.
Ik heb namelijk al eerder als conciërge gewerkt op een middelbare school, maar door persoonlijke redenen was ik helaas genoodzaakt deze baan op te zeggen en te verhuizen. Ik heb dit werk wel altijd met veel plezier uitgevoerd.

Naar mijn mening ben ik voor deze functie geschikt door mijn goed ontwikkelde technische inzicht, mijn kennis en ervaring . Verder beschik ik over veel inlevingsvermogen en zijn mijn communicatievaardigheden vooral op mondeling gebied goed ontwikkeld. Ik vind het leuk om met jongeren van middelbare leeftijd te ondersteunen en verder te helpen. Ik voel me dan ook altijd zeer betrokken bij de leerlingen en sta voor ze open. Als het nodig is heb ik er ook geen problemen mee om te corrigeren en ze tot de verantwoording te roepen.

Ik hoop dat ik via deze motivatiebrief u heb kunnen overtuigen van mijn geschiktheid voor deze functie en u me uitnodigt voor een nader gesprek over de vacature. Voor meer informatie over mijn arbeidsverleden verwijs ik u naar mijn bijgevoegde curriculum vitae.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Bijlage: CV

Klik hier om 2 motivatiebrieven conciërge te downloaden.

Advertentietip