Een voorbeeld motivatiebrief boomverzorger. Deze motivatiebrief kunt u als voorbeeld gebruiken om een goede boomverzorger motivatiebrief te kunnen schrijven.

Advertentietip

Adres:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
Je telefoonnummer:

Naam van het bedrijf:
Adres van het bedrijf:
Postcode en woonplaats van het bedrijf.

Plaatsnaam en datum van het schrijven van de motivatiebrief

Betreft: motivatiebrief boomverzorger

Geachte heer/mevrouw [indien bekend: vul hier de achternaam van je contactpersoon in],

Tijdens ons gesprek gaf u aan dat u graag nog een motivatiebrief van mij zou ontvangen, vandaar dat ik heb besloten om deze brief te schrijven in de hoop dat dit mijn kansen verhoogt.

Graag zou ik in aanmerking willen komen voor de vacature boomverzorger, vanwege het feit dat ik erg veel affiniteit heb met dit werk. Tijdens vakantieperioden tijdens mijn opleiding heb ik al verschillende keren de kans gehad om tijdelijk te werken als assistent boomverzorger. Dit heb ik altijd met een hoop plezier gedaan, vandaar dat ik heb besloten om hier mijn werk van te maken.
Tijdens mijn opleiding heb ik ook de mogelijkheid gehad om mijn CVA te halen en dat heb ik dan ook gedaan.
Ook dit heb ik op het oog gedaan met de functie van boomverzorger, heb er altijd naar gestreefd om hier mijn baan van te maken en ik hoop dan ook echt dat ik deze kans krijgt.

Hetgeen me erg aanspreekt aan deze functie is het zelfstandig werken en het bezig zijn met de natuur. Ik vind het erg leuk om bomen te snoeien en te rooien zoals het moet en ervoor te zorgen dat de bomen gezond blijven. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat er goed wordt gezorgd voor de natuur die er nog is en ben dan ook van mening dat hier over het algemeen te weinig kennis van is.

Verder vind ik het erg leuk om mijn kennis te delen met iemand anders, zoals de assistent die ik gedeeltelijk op zal moeten leiden.
Ik hoop dat u na het lezen van deze brief gemotiveerd bent om mij uit te nodigen voor een nader gesprek, waarin ik nog meer kan vertellen over de kennis en de ervaring die ik de afgelopen dagen op heb mogen doen. Verder heb ik er een lijst bij gedaan van referenties van bedrijven waar ik de afgelopen jaren regelmatig heb mogen werken als assistent boomverzorger.

Ik hoop spoedig iets van u te vernemen.
Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Je naam)

Klik hier om 2 motivatiebrieven boomverzorger te downloaden

Advertentietip